De ontwikkeling van de volgende vakken wordt beschreven:

*  Schoolprenten in de 19e eeuw

*  Bijbelse Geschiedenis

*  Aardrijkskunde 

*  Geschiedenis 

*  Biologie 

*  Audiovisuele leermiddelen   

*  Taal- en leesonderwijs

*  Rekenonderwijs 

*  Lichamelijke Opvoeding  

*  Tenslotte volgen de levensbeschrijvingen van diverse auteurs van schoolboeken en illustratoren 

 

Andere vakken worden nog toegevoegd................