De volgende tijdvakken komen achtereenvolgens aan de orde:


1.  Onderwijs vóór 1800 in schilderijen, tekeningen enz.

2. Onderwijs en opvoeding in de 17e eeuw 

3. Onderwijs en opvoeding in de 18e eeuw

4. Onderwijs en opvoeding in de 1e helft 19e eeuw

5. Onderwijs en opvoeding in de 2e helft 19e eeuw

6. De Schoolstrijd van 1834 tot 1848

7. De Schoolstrijd van 1848 tot 1920

8. Geschiedenis van het ontstaan van Chr. Scholen overal in Nederland.

     (een bloemlezing van plaatselijke geschiedenissen)

9. Onderwijs en opvoeding in de 20e eeuw

10. Onderwijs in oorlogstijd

11. Onderwijsvernieuwing eind 20e eeuw / begin 21e eeuw


 

Onderwijsmannen: schoolmeesters, pedagogen, schoolopzieners, onderwijsministers, methodenschrijvers, vertellers en illustratoren: