Traditioneel vernieuwingsonderwijs

 

 

Het traditioneel vernieuwingsonderwijs is de verzamelnaam voor de vernieuwde onderwijs-vormen die ontstonden aan het begin van de 20e eeuw. Al deze concepten namen afstand van het mechanische, klassikale onderwijs en gingen uit van de ontwikkelingsmogelijkheden van elk individuele kind. Ook speelt de leefwereld van het kind een grote rol. Onderwijstypen die bij het traditionele vernieuwingsonderwijs horen, zijn:

 

1.  Daltononderwijs

2. Freinetonderwijs

3. Jenaplanonderwijs

4. Montessori-onderwijs

5. Vrijeschool

 

Het traditionele vernieuwingsonderwijs heeft oudere papieren dan het actuele vernieuwings-onderwijs.

De actuele vormen van vernieuwingsonderwijs, zoals beschreven in: tijdvakken>eind 20e/begin 21e eeuw, hebben alle aspecten overgenomen van deze traditionele vernieuwers. Vooral het aspect van de individuele benadering van het kind komen we in alle actuele vormen van vernieuwingsonderwijs tegen. Dat betekent, dat overal rekening wordt gehouden met het begripsniveau, de belangstelling en het plezier van het kind om te leren.