Project Rijksuniversiteit Groningen, studierichting ‘Pedagogische Wetenschappen'


Evenals vorig jaar vindt u ook dit jaar weer vier webteksten, die geschreven zijn door derdejaars bachelor-studenten van de studierichting ‘Pedagogische Wetenschappen’ van de Rijksuniversiteit in Groningen.
Zij schreven deze teksten als opdracht in het kader van het vak “Onderwijs in ontwikkeling”.
Hun opdracht was:  

Schrijf een webtekst, waarin het verhaal achter een historische bron verteld wordt en waarin een relatie gelegd wordt met de actualiteit. 

Het was de bedoeling, dat de studenten een primaire bron gebruikten. Dit kon zijn: een voorwerp of een archiefstuk. 
In de webtekst wordt de achtergrondinformatie van de bron beschreven en wordt het verhaal verteld van de bron op basis van secundaire literatuur.
U leest achteréénvolgens de volgende webteksten:

1. Berend Botje:  Bouwsteen van het Nederlandse DNA

   door Ilona Stoffers en Niek Wassenaar, 2019

2. Van terugkeer naar integratie: veranderde focus in onderwijs voor Molukkers,

   door Nonna Pol en Esther Wilthof, 2019

3. De pechvogel, straffen in het onderwijs vóór 1820,

    door Rosa Desantis, 2019

4. 'Waarvoor heeft God mij geschapen?',

  door Noëlle Assen (S3466868) en Janna Stok (S3469328)