Klik hier voor een filmpje over

"Vroeger was het anders"

Klik hier voor een verkorte geschiedenis van het onderwijs

Nat. Onderwijsmuseum

Dordrecht

Vertel uw verhaal

nieuw op deze site

Onderwijsgeschiedenis

Welkom op de site van de onderwijsgeschiedenis!


Op deze site wordt de geschiedenis behandeld van het lager onderwijs. In chronologische volgorde wordt vooral de ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs (Prot. Christelijk en Rooms-Katholiek) weergegeven. De Schoolstrijd en het ontstaan van Bijzondere Scholen krijgt dan ook de nodige aandacht. Aan de orde komen: wetgeving, inhoud, methodiek, didaktiek, organisatie en identiteit, zo mogelijk in samenhang.


Zowel de geschiedenis van het onderwijs als de ontwikkeling van de les- methoden, didaktiek en leermiddelen worden beschreven.


Ook komen de schoolmeesters, onderwijsmensen, mensen, pedagogen, schoolopzieners, methode-schrijvers, uitgevers en illustratoren aan de orde, die dat onderwijs vorm hebben gegeven.


De site blijft voortdurend in opbouw; dat betekent dat er zeer regelmatig nog bestaande artikelen worden aangevuld of herzien en nieuwe artikelen worden ingevoegd, zodat uiteindelijk een duidelijk beeld ontstaat van de ontwikkeling van toen naar nu. We beseffen uiteraard, dat volledigheid nooit bereikt zal worden. U dient de pagina's wel door te scrollen vanwege de vele informatie op één pagina.

picture-26003
1e20druk201918
picture-26004
picture-26005
800px-Aap_noot_mies
picture-26006
picture-40017
picture-26009
picture-26007
picture-40018
picture-40021
picture-40022
Bakels20-20De20Dom20in20Utrecht
picture-26008
picture-40019
picture-40020
picture-40010
picture-40013
picture-40024
picture-40012
picture-40023
picture-40025
picture-40014
picture-40026
picture-40027
leesplankje_hoogeveen20eerste20versie201910-1914_1
picture-40016


Waarom deze site?


Misschien kan de site naast een bezoek aan het onderwijsmuseum te Dordrecht een rol vervullen in de vakken onderwijsgeschiedenis en histo-rische pedagogiek. Op de universiteiten komen die vakken niet meer zo actief aan de orde als vijftien, twintig jaar geleden. Ook op de pabo's wordt nog maar weinig aandacht besteed aan het vak onderwijs-geschiedenis. Op de kweekscholen van vóór en na de Tweede Wereld-oorlog was onderwijsgeschiedenis een vast onderdeel van het curriculum. Op de pabo's is dat niet meer het geval. Toch is het voor leerkrachten belangrijk iets van de onderwijsgeschiedenis te weten, omdat het huidige onderwijs uit het verleden is ontstaan en ook alleen maar uit dat verleden kan worden geduid. Of, zoals ik ergens las: "wie zorgt voor de toekomst, kent zijn geschiedenis".


De site voorziet in een behoefte. Vele studenten van allerlei opleidingen maken gebruik van deze site t.b.v. hun werkstuk of scriptie.


Presentatie / lezing:


Over het thema "Onderwijs vroeger en nu" kunt u een presentatie/lezing aanvragen. Informatie hierover treft u op deze site aan onder de knop "lezingen"


De lezingen zijn zeer geschikt voor ouderen (PCOB, KBO, Passage, Vrouwen van Nu, ouderenmiddagen van kerkgenootschappen, historische verenigingen), maar ook voor jongeren in opleiding voor een onderwijs-functie in het kader van de geschiedenis van het onderwijs. De lezingen kunnen worden aangepast aan de wensen van de toehoorders. Zo is het bijv. ook mogelijk een lezing aan te vragen, waarin dieper wordt ingegaan op de oude schoolplaten of andere aspecten van het onderwijs. 

Sinds kort worden er ook aangepaste lezingen verzorgd van een uur voor bewoners van zorgcentra. 


Als het mogelijk is, wordt de plaatselijke onderwijsgeschiedenis in de presentatie 'meegenomen' in woord en beeld.