Vanwege de herziening (modernisering) van deze site, moesten er helaas vele pagina's worden afgehaald. Het spijt mij dat studenten tijdelijk slechts een gedeelte van de site kunnen gebruiken. Na 1 augustus zal de site weer geheel worden opgebouwd, zodat ook bijna alle verwijderde pagina's weer zullen terugkeren op deze veelgebruikte site.

Sorry voor het ongemak!!!

Welkom op de site van de onderwijsgeschiedenis !

Op deze site wordt de geschiedenis behandeld van het lager onderwijs. In chronologische volgorde wordt vooral de ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs (Prot. Christelijk en Rooms-Katholiek) weergegeven. De Schoolstrijd en het ontstaan van Bijzondere Scholen krijgt dan ook de nodige aandacht. Aan de orde komen: wetgeving, inhoud, methodiek, didaktiek, organisatie en identiteit, zo mogelijk in samenhang.

Zowel de geschiedenis van het onderwijs als de ontwikkeling van de les- methoden, didaktiek en leermiddelen worden beschreven.

Ook komen de schoolmeesters, onderwijsmensen, mensen, pedagogen, schoolopzieners, methode-schrijvers, uitgevers en illustratoren aan de orde, die dat onderwijs vorm hebben gegeven.

De site blijft voortdurend in opbouw; dat betekent dat er zeer regelmatig nog bestaande artikelen worden aangevuld of herzien en nieuwe artikelen worden ingevoegd, zodat uiteindelijk een duidelijk beeld ontstaat van de ontwikkeling van toen naar nu.  We beseffen uiteraard, dat volledigheid nooit bereikt zal worden.  U dient de pagina's wel door te scrollen vanwege de vele informatie op één pagina.  

 • -Schrijven - Eerst duidelijk dan snel
 • 1e druk 1918
 • 1e herziene uitgave 1960
 • 2e herziene uitgave jaren '60
 • 800px-Aap_noot_mies
 • A.O. 13. De Rijn in de streek der Middelgebergten
 • a.o. 12. Het Groninger Wad
 • Aan het hof van Karel de Grote, door C. Jetses
 • Aanschouwingsonderweijs serie1 B
 • aanschouwingsonderwijs serie 1 - A
 • atlas europa prop
 • atlas ons eigen land B
 • Bakels - De Dom in Utrecht
 • Abacus
 • abc-bordWaarom deze site?

Misschien kan de site naast een bezoek aan het onderwijsmuseum te Dordrecht een rol vervullen in de vakken onderwijsgeschiedenis en histo-rische pedagogiek. Op de universiteiten komen die vakken niet meer zo actief aan de orde als vijftien, twintig jaar geleden. Ook op de pabo's wordt nog maar weinig aandacht besteed aan het vak onderwijs-geschiedenis. Op de kweekscholen van vóór en na de Tweede Wereld-oorlog was onderwijsgeschiedenis een vast onderdeel van het curriculum. Op de pabo's is dat niet meer het geval. Toch is het voor leerkrachten belangrijk iets van de onderwijsgeschiedenis te weten, omdat het huidige onderwijs uit het verleden is ontstaan en ook alleen maar uit dat verleden kan worden geduid. Of, zoals ik ergens las: "wie zorgt voor de toekomst, kent zijn geschiedenis".

De site voorziet in een behoefte. Vele studenten van allerlei opleidingen maken gebruik van deze site t.b.v. hun werkstuk of scriptie.

 

Presentatie / lezing:

Over het thema "Onderwijs vroeger en nu"  kunt u een presentatie/lezing aanvragen. Informatie hierover treft u op deze site aan onder de knop  "lezingen"

De lezingen zijn zeer geschikt voor ouderen (PCOB, KBO, Passage, Vrouwen van Nu, ouderenmiddagen van kerkgenootschappen, historische verenigingen), maar ook voor jongeren in opleiding voor een onderwijs-functie in het kader van de geschiedenis van het onderwijs. De lezingen kunnen worden aangepast aan de wensen van de toehoorders. Zo is het bijv. ook mogelijk een lezing aan te vragen, waarin dieper wordt ingegaan op de oude schoolplaten of andere aspecten van het onderwijs.

Als het mogelijk is, wordt de plaatselijke onderwijsgeschiedenis in de presentatie 'meegenomen' in woord en beeld.